Algemene voorwaarden

 

 

Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met onze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. ONSHUS houdt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat je de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken je daartoe een ticket aan te maken in je account. De orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra het verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag je deze als ontvangen beschouwen. 

Indien je de geannuleerde bestelling reeds hebt voldaan, restitueert ONSHUS het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. Indien de bestelling later wordt geannuleerd wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. ONSHUS streeft ernaar om bestellingen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is ONSHUS echter niet verplicht. Wij verzenden via PostNL. 

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen van meubels, daarvoor geldt de leveringstermijn die bij het product vermeld staat. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. 

Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gemeld.

Zetfouten
Voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de site of andere publicitaire mailings, e-mailings of op internet kan ONSHUS geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Verzendkosten
Voor de verpakkings- en verzendkosten wordt een bijdrage gerekend. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Al onze leveringen worden verzonden via PostNL.

Betaling
Betaling van de bestelling kan op één van de volgende manieren:

 

– Ideal
Ideal rekent af in jouw vertrouwde betaalomgeving en je wordt automatisch doorgestuurd naar je eigen internetbankierenpagina van je eigen bank. Je kunt dan direct het bedrag van de bestelling overmaken.

– Vooruitbetaling op bankrekening
Als je kiest voor vooruitbetaling dan krijgt je een e-mail met de juiste bankgegevens. Vergeet niet het ordernummer te vermelden bij de betaling. Wanneer wij de betaling hebben ontvangen dan versturen wij de bestelling en ontvang je een e-mail dat het verzonden is.

Zichttermijn
Voor zover niet anders is aangegeven, heb je na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst via een email te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen (exclusief administratie- en verzendkosten) zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd. Er bestaat geen recht op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling is geopend en/of niet in de originele verpakking geretourneerd. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit. 

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan ONSHUS verschuldigd is, heeft voldaan.

Aansprakelijkheid tijdens verzending
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. Je kunt dit risico verzekeren tegen meerprijs. Wil je hier gebruik van maken, meld dat dan bij de bestelling. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit wel graag en zullen een klacht indienen bij PostNL of de Pakketdienst. 

Gegevensbeheer
Indien je een bestelling plaatst bij ONSHUS, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van ONSHUS. ONSHUS houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal je gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. ONSHUS respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

Garantie
ONSHUS garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product. 

Overeenkomst
ONSHUS behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. 

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de site van ONSHUS gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van ONSHUS zonder onze toestemming hiervoor. 

Retourneren en omruilen van artikelen
Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan je verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. Vul hiervoor een ticket in (via je account) met vermelding van het ordernummer en de produkten die je wilt ruilen/retourneren. 

Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden. 

De te ruilen artikelen dienen uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres als retour gemeld te worden via ons ticketsysteem.

De te ruilen artikelen dienen nog in originele staat van verzending te zijn, voorzien te zijn van aangehechte labels en in originele verpakking te worden geretourneerd.

Artikelen die je in de uitverkoop hebt gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel Zichttermijn en kunnen NIET geruild worden.

De artikelen, welke voor retour gemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn. ONSHUS accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd. 

Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het/de artikel(en) per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden gecrediteerd.

Klachten
Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een product dat je bij ONSHUS hebt aangekocht. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, via het ticketsysteem in uw account of per e-mail: info@onshus.nl. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Overmacht
ONSHUS heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat ONSHUS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht je na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons.

Scroll naar boven